HD VietPro

Danh sách Firmware

Himedia Q30 ( chip Hi3798M V200 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 324 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q10PRO ( chip Hi3798C V200 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 500 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q10PRO LITE ( chip Hi3798C V200 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 420 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q5PRO ( chip Hi3798C V200 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 890 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia A5 ( Amlogic S912 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 600 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia H1 ( Rockchip RK3229 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 544 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia H8Plus ( Rockchip RK3368 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 340 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q10IV ( chip Hi3798C V100 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 520 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q5IV ( chip Hi3798C V100 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 350 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q8IV ( chip Hi3798M V100 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q3IV ( chip Hi3798M V100 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Himedia Q1IV ( chip Hi3798M V100 )

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

VINABOX X2

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

VINABOX X3 PLUS

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

VINABOX X10 - 2GB

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Tổng Hợp Frimwave Của Dòng Dune

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06

Tổng Hợp Frimwave Của Popcorn Hour

TẢI MIỄN PHÍ

Dung lượng: 541 MB

Cập nhật: 2017-08-06