HD VietPro

Ổ Cứng Gắn Trong

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB - WD161KRYZ chính hãng

Ổ cứng HDD WD Gold 16TB - WD161KRYZ chính hãng

15,500,000 ₫ 16,000,000 ₫ -3%

Ổ cứng HDD WD Red Pro 14TB - WD141KFGX chính hãng

Ổ cứng HDD WD Red Pro 14TB - WD141KFGX chính hãng

13,000,000 ₫ 13,500,000 ₫ -3%

Ổ cứng HDD WD Red 14TB - WD140EFFX chính hãng

Ổ cứng HDD WD Red 14TB - WD140EFFX chính hãng

12,500,000 ₫ 13,000,000 ₫ -3%